Chef för en butik, jag märkte via videoövervakning att en av mina anställda använder hyllorna utan att betala för vad han tar. Jag vill sparka honom på grund av hans stölder. Kan jag använda bilderna från övervakningskameran som bevis?

Videoövervakning: att säkerställa säkerheten för egendom och lokaler kräver inte anställdas information

I ett mål som lämnats in för bedömning av Kassationsdomstolen bestred en anställd som anställd som kassa-försäljare i en butik användningen av videoövervakningsinspelningar, vilket gav bevis för att hon begick stöld i butiken. Enligt henne måste den arbetsgivare som sätter upp en övervakningsanordning för att säkra en butik motivera detta exklusiva syfte för att avstå från att konsultera CSE om implementeringen av anordningen, i annat fall måste CSE konsulteras och anställda informeras om dess existens.

High Court ansåg att det videoövervakningssystem som hade installerats för att säkerställa butikens säkerhet inte registrerade de anställdas aktiviteter på en specifik arbetsstation och inte hade använts för att övervaka den berörda personen i butiken. . Det där…

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Utveckla ditt företag genom digital transformation