Måste jag betala uppsägningsersättningen till den anställde på CDD vars avtalsförhållande fortsätter efter undertecknandet av en CDI? Vad händer om det är industridomstolen som beordrade omklassificeringen av CDD till CDI?

CDD: prekäritetspremien

Den anställde på ett tidsbegränsat kontrakt (CDD) drar nytta av, när avtalet upphör, av en skadeståndsanslutning, mer allmänt känd som ”osäkerhetsersättning”. Den är avsedd att kompensera för osäkerheten i situationen (Labour Code, art. L. 1243-8).

Detta motsvarar 10% av den totala bruttolönen som betalats ut under kontraktet. Denna procentsats kan begränsas till 6% av en avtalsmässig bestämmelse, i synnerhet för privilegierad tillgång till yrkesutbildning. Den betalas i slutet av kontraktet, samtidigt som den sista lönen.

Enligt artikel L. 1243-8 i Labour Code beror osäkerhetsersättningen, som kompenserar för den anställde, situationen i vilken han placeras på grund av sitt tidsbegränsade kontrakt, inte förfaller när avtalsförhållandet fortsätter enligt ett kontrakt på obestämd tid.

Således, om det tidsbegränsade avtalet fortsätter omedelbart i

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Distansarbete: gratis rådgivning och supporttjänst för företag med färre än 250 anställda