Kvantfysik är en teori som gör det möjligt att beskriva materiens beteende på atomär skala och att förstå naturen av elektromagnetisk strålning. Det är idag ett väsentligt element för alla som vill förstå samtida fysik. Många tekniska framsteg har möjliggjorts tack vare denna teori, såsom laseremission, medicinsk bildbehandling eller till och med nanoteknik.

Oavsett om du är ingenjör, forskare, student eller upplyst amatör som är sugen på förståelse för den moderna vetenskapliga världen, är kvantfysik idag en del av den kunskap som är väsentlig för din vetenskapliga kultur. Denna kurs är en introduktion till kvantfysik. Det låter dig behärska nyckelelementen i denna teori, såsom vågfunktionen och den berömda Schrödinger-ekvationen.

I den här kursen kommer du att introduceras till kvantfysik på en teoretisk nivå samtidigt som du håller en nära koppling till experiment. Detta gör att du kan förstå verkligheten bakom ekvationerna och den matematiska formalismen. I slutet av denna kurs kommer du därför att kunna behärska de grundläggande begreppen, både ur teoretisk och experimentell synvinkel, samt att tillägna dig den matematiska formalismen. Du får också lära dig att lösa enkla problem, som du kan återanvända i andra vetenskapliga sammanhang.