Geolokalisering och arbetstid: mycket kontrollerat verktyg

Geolocation är en process som möjliggör omedelbar geografisk placering, särskilt företagsfordon som används av anställda. Den här enheten kan till exempel göra det möjligt att kontrollera och verifiera platspersonalens rörelser. Den används också för att kontrollera arbetstiden.

Men detta system kan snabbt utgöra ett intrång i integriteten. Det gör det faktiskt möjligt att ständigt känna till de anställdas position. Det är därför som en inaktivering av enheten måste genomföras utanför arbetstiden. Anställda måste också ha tillgång till de data som registrerats av detta geolokaliseringsverktyg.

Användningen av geolokalisering måste motiveras av den uppgift som ska utföras och stå i proportion till det eftersträvade målet.

Ja, kan du använda geolokalisering för att kontrollera arbetstiden för dina anställda. Men hans överklagande är föremål för vissa villkor.

Geolokalisering och arbetstid: resurs förbjuden om det är möjligt att ställa in ett annat system

Du måste visa att det implementerade geolokaliseringssystemet är det enda som gör det möjligt att kontrollera arbetstagarnas arbetstid. Kom ihåg att det finns ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Lärlingskontrakt: Stödnivån kommer inte att sjunka i början av läsåret 2021