Arbetshälsovård: medicinsk konfidentialitet

Vid tidpunkten för sitt informations- och förebyggande besök upprättar företagsläkaren arbetstagarens företagshälsojournal (arbetsbalken art. R. 4624-12).

Detta besök kan också utföras av läkarmedarbetaren, företagshälsovården eller en sjuksköterska (Labor Code, art. L. 4624-1).

Den här arbetshälsovården hämtar information om den anställdas hälsotillstånd efter de exponeringar som han har utsatts för. Den innehåller också arbetsläkarnas åsikter och förslag, till exempel rekommendationer för att byta position på grund av arbetstagarens hälsotillstånd.

Som en fortsättning på vården kan denna fil kommuniceras till en annan arbetsläkare, såvida inte arbetaren vägrar (Labor Code, art. L. 4624-8).

Denna fil sparas i enlighet med medicinsk konfidentialitet. Sekretessen för all information säkerställs därmed.

Ej, har du inte rätt att göra anspråk på dina anställda, oavsett anledning.

Du borde veta att den anställde har möjlighet att vidarebefordra sin fil till ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Fördubblar din produktivitet: tidshantering utan todolist