Sjukledighet: upphävande av anställningsavtalet

Sjukfrånvaron upphäver anställningsavtalet. Den anställde tillhandahåller inte längre sitt arbete. Om han uppfyller villkoren för rättighet betalar den primära sjukförsäkringsfonden dagliga socialförsäkringsförmåner (IJSS). Du kan också behöva betala ytterligare lön till honom:

antingen med tillämpning av Labour Code (art. L. 1226-1); antingen i enlighet med ditt kollektivavtal.

Frånvaro på grund av sjukdom får därför konsekvenser för upprättandet av lönebesked, särskilt om du utövar löneunderhåll eller inte.

Även om anställningsavtalet för en anställd på sjukfrånvaro är tillfälligt måste den senare uppfylla de skyldigheter som är kopplade till hans anställningsavtal. För honom innebär detta att man respekterar en lojalitetsplikt.

Sjukledighet och respekt för lojalitetsplikten

Den anställde på ledighet får inte skada sin arbetsgivare. Således, om den anställde inte fullgör sina skyldigheter som följer av god trosuppfyllelse av sitt anställningsavtal, kommer du sannolikt att ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Utveckla din jobbsökningsstrategi