Tidigare intervju: definition

Innan du överväger en uppsägning måste du bjuda in den anställde till en förhandsintervju.

Syftet med denna förhandsintervju är att låta dig dialog med medarbetaren:

presentera skälen som får dig att överväga hans uppsägning; få sina förklaringar (Labour Code, art. L. 1232-3).

Glöm inte att ange i inbjudan att arbetstagaren kan få hjälp:

en person efter eget val som tillhör företagets personal; eller en rådgivare på en lista upprättad av prefekten, om företaget inte har personalrepresentanter.

För andra modeller som är kopplade till uppsägningsförfarandet (uppsägningsmeddelande) rekommenderar Editions Tissot deras dokumentation "Kommenterade modeller för personalhantering".

Förintervju: intern hjälp

Ja, som arbetsgivare kan du få hjälp av en person från företaget under denna intervju.

Men se upp, den här personen måste absolut tillhöra företaget. Du kan inte välja en person utifrån, till exempel:

en anställd i gruppen som ditt företag tillhör; en aktieägare i företaget; en advokat eller en fogd.

Närvaron av en fogd, till och med ...