LOjämlikhet mellan kvinnor och män har funnits i arbetslivet i decennier. Kvinnor tjänar i genomsnitt 24 % mindre än män (9 % av löneskillnaderna förblir omotiverade), arbetar mycket mer deltid och konfronteras också med sexism på jobbet, oavsett om det är medvetet eller inte.

Lagen den 5 september 2018 för friheten att välja sin yrkesframtid särskilt skapat skyldighet för företag med minst 50 anställda att beräkna och publicera sitt Professional Equality Index varje år, senast den 1 mars och, om deras resultat inte är tillfredsställande, att införa korrigerande åtgärder.

Detta index, beräknat på basis av 4 eller 5 indikatorer beroende på företagets storlek, gör det möjligt att engagera sig i reflektion och förbättringsåtgärder i denna fråga. Uppgifterna delas utifrån en tillförlitlig metod och gör det möjligt att aktivera spakar för att sätta stopp för löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Denna MOOC, utvecklad av arbetsministeriet, syftar till att vägleda dig om beräkningen av detta index och de åtgärder som ska vidtas beroende på resultatet.