En av fackföreningarna i mitt företag ber mig att inrätta ett rum för amning. Vilka är mina skyldigheter i denna fråga? Kan fackföreningen tvinga mig till en sådan installation?

Amning: bestämmelserna i arbetslagen

Observera att under ett år från födelsedagen har din anställd som ammar sitt barn en timme om dagen för detta under arbetstid (arbetsbalken, art. L. 1225-30) . Hon har till och med möjlighet att amma sitt barn i etablissemanget. Den tid som den anställde har för att amma sitt barn är uppdelad i två perioder på trettio minuter, den ena under morgonarbetet, den andra under eftermiddagen.

Tiden under vilken arbetet upphör för amning bestäms genom överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Vid bristande överenskommelse placeras denna period mitt i varje halvdags arbetsdag.

Tänk dessutom på att varje arbetsgivare som sysselsätter mer än 100 anställda kan beordras att installera i sin anläggning eller i närheten av lokaler som är avsedda för amning (arbetsförordningen, art. L. 1225-32) …

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Terrorismer