Fenomenet "uberisering" träffar många ekonomiska sektorer. Körutbildningen är inget undantag. Det måste sägas att lagstiftaren uppmuntrade det i syfte att demokratisera körkortet. För lagen nr 2015-990 av den 6 augusti 2015 för tillväxten, aktiviteten och jämställdheten mellan de ekonomiska möjligheterna (artiklarna 28-30), känd som ”Macron-lag”, måste denna demokratisering passera en liberalisering av körinstruktion. För detta ändamål har flera åtgärder i denna lag försökt modernisera relationerna mellan studenter och körskolor, särskilt genom att erbjuda de senare möjligheten att ingå kontrakt i en dematerialiserad form, förutsatt att den en utvärdering av eleven av en lärare i lokalen eller i anläggningen. På grundval av denna lagstiftning har dematerialiserade plattformar dykt upp som erbjuder gratis kandidater till körkort en anslutning till oberoende lärare (som i allmänhet bedriver verksamhet under mikroföretagarregimen) för beteenden som ska vara frivilliga, men faktiskt hyra ett lärande fordon till studenten, plattformen ersätts av en kommission som mottagits på