Gåvor och kuponger 2020: villkoren som ska uppfyllas för att få undantag

Gåvor och kuponger bör inte vara obligatoriska

För att dra nytta av det sociala undantaget måste gåvorna som tilldelas dina anställda verkligen erbjudas av dig.

Med andra ord bör det inte vara en skyldighet som du uppfyller på grund av till exempel din kollektiv överenskommelse, en bestämmelse i anställningsavtalet eller en användning.

Tilldelningen av gåvor och kuponger får inte vara diskriminerande

Du kan välja att erbjuda en gåva till endast en anställd när det gäller att fira en viss händelse som berör denna anställd (äktenskap, födelse etc.).

Resten av tiden måste gåvorna du ger tillskrivas alla anställda eller till en kategori av anställda.

Var försiktig, om du berövar en anställd en gåva eller en kupong av en anledning som anses subjektiv (ålder, ursprung, kön, fackligt medlemskap, deltagande i en strejk, etc.), finns det diskriminering.

Detsamma gäller om du gör det för att indirekt sanktionera en anställd (för många sjukskrivningar, upprepade förseningar etc.).

Tilldelade gåvor och kuponger får inte överstiga ett visst tröskelvärde

Att inte