Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Uppskjuten flera gånger av regeringen på grund av hälsokrisen träder reformen av arbetslöshetsförsäkringen i kraft idag. Tre viktiga utvecklingar pågår: en bonus-malus för företag i sju sektorer, nya regler om villkoren för rätt till arbetslöshetsförsäkring och försämring av arbetslöshetsersättning med de högsta inkomsterna.

Bonus-malus var ett kampanjlöfte från republikens president. Börjar idag, det gäller företag i sju sektorer tunga konsumenter av korta kontrakt:

Tillverkning av mat, dryck och tobaksprodukter;
Produktion och distribution av vatten, sanitet, avfallshantering och föroreningskontroll;
Andra specialiserade, vetenskapliga och tekniska aktiviteter;
Boende och catering;
Transport och lagring;
Tillverkning av gummi- och plastprodukter och andra icke-metalliska mineralprodukter;
Träbearbetning, pappersindustri och tryck.

Dessa sektorer valdes ut genom att mäta under perioden 1 januari 2017 till 31 december 2019, deras genomsnittliga separationsgrad, en indikator som motsvarar antalet avslutade anställningsavtal eller tillfälliga arbetsuppgifter åtföljd av registrering hos Pôle emploi i förhållande till arbetskraften i företaget.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Naturförmåner 2021