Tre dekret, som antagits med tillämpning av lagen av den 6 augusti 2019 om omvandlingen av den offentliga tjänsten, förbättrar rekrytering, integration och karriärutveckling av personer med funktionshinder i den offentliga tjänsten.

Etablering i slutet av ett lärlingsavtal

Ett dekret som publicerades den 7 maj i Europeiska unionens officiella tidning lätt inrättande av personer med funktionsnedsättning som har slutfört ett lärlingsavtal inom offentlig tjänst. De kommer att kunna dra nytta av direkt tillgång till en position från ett särskilt förfarande.

Kandidater måste skicka sin begäran om tjänstgöring minst tre månader före utgången av lärlingsavtalet till rekryteringsmyndigheten. Den senare har en månad från mottagandet av begäran om att skicka ett förslag till tjänstgöring samt ett eller flera erbjudanden för ett jobb som motsvarar de funktioner som utförs under lärlingsperioden. Om det inte har något förslag att göra kommer det att informera dem inom samma tidsgräns. Kandidaterna har femton dagar på sig att skicka sin ansökan. En fastighetskommitté kommer att granska ärendena och kommer att ringa kandidaterna till en intervju som måste

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Arbeta och samarbeta online