I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • dechiffrera diskursen kring AI för att gå från mottagna idéer till frågor som man kan lita på för att förstå,
  • manipulera AI-program för att bilda sig en åsikt,
  • dela en minimal kultur i ämnet, för att bli bekant med ämnet bortom mottagna idéer,
  • diskutera ämnet, dess tillämpningar, dess ramverk med olika samtalspartner för att bidra till konstruktionen av AI-applikationer

Beskrivning

Är du rädd för AI? Hör du om det överallt? Är människor bra för skroten? Men vad är egentligen (artificiell) intelligens? Class'Code IAI är en medborgare Mooc tillgänglig för alla åldrar 7 till 107 för att ifrågasätta, experimentera och förstå vad artificiell intelligens är ... med intelligens!