Hur gör man det osynliga synligt? Allt som hör till formellt lärande syns oftast i våra system (kvalifikationer, examensbevis), men det som inhämtas i icke-formella och informella sammanhang är ofta ohörbart eller osynligt.

Målet med det öppna märket är att erbjuda ett verktyg för att känna igen personen som gör det möjligt att synliggöra dennes informella lärande, men också deras färdigheter, prestationer, åtaganden, värderingar och ambitioner.

Dess utmaning: att ta hänsyn till informellt erkännande inom praxisgemenskaper eller territorium och därmed skapa ett öppet ekosystem av erkännande.

Den här kursen utforskar idén om "öppet erkännande": hur man öppnar tillgång till erkännande för alla. Den riktar sig inte bara till alla som, även oinvigda, vill genomföra ett erkännandeprojekt med öppna märken, utan även till personer som vill lära sig mer om ämnet.

I denna Mooc, omväxlande teoretiska bidrag, praktiska aktiviteter, vittnesmål om projekt i territoriet och diskussioner på forumet, kommer du också att kunna bygga ett erkännandeprojekt som ligger dig varmt om hjärtat.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Kommunicera i en mångkulturell miljö