Betald ledighet: ledighet

I många företag börjar perioden för att ta betald semester den 1 maj och slutar den 30 april eller till och med den 31 maj.

De dagar som inte kommer att tas efter detta datum går förlorade.

Det finns situationer där uppskjutning är tillåten.

För att organisera dig själv, ta lager med dina anställda om antalet lediga dagar som fortfarande ska tas före tidsfristen och planera ledigheten för varje.

Det är viktigt att kontrollera att alla anställda har kunnat ta sin betalda semester.

Om en anställd anser att han inte har kunnat ta sin betalda semester på grund av ditt fel, kan han kräva, före industridomstolen, skadestånd i ersättning för den skada som uppstått.

Betald ledighet: överförs till en annan period

Om en anställd inte kan ta ledighet på grund av frånvaro som är relaterad till hans hälsotillstånd (sjukdom, arbetsolyckor eller inte) eller moderskap (Labor Code, art. L. 3141-2) går hans ledighet inte förlorad utan skjuts upp.

För Europeiska unionens domstol (EU-domstolen), en anställd som inte kunde ta sin betalda ledighet

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Hur man gör ett bra första intryck - 1-guide