Är du intresserad av bevattning? Vill du förstå dess utmaningar, dess tekniker? I den här kursen introducerar tre lärare dig till de grundläggande begreppen bevattning genom videor och övningar. Regelbundna intervjuer med aktörer på området kommer att göra det möjligt för dessa koncept att sättas in i en praktisk ram.

bildad

Denna kurs är organiserad i 6 moduler (en per vecka). Frågesporter och aktiviteter låter dig testa dina kunskaper.

förutsättningar

Den här kursen är avsedd för kandidat- och masterstudenter som är intresserade av miljövetenskap, men också för lantbrukare, tjänstemän och konsulter inom området vattenresurser och bevattning. Vi börjar med grunderna, så inga förkunskaper krävs för att följa denna MOOC.