Övertid: delad bevisbörda

Bevisbördan för övertid vilar inte enbart på den anställde. Bevisbördan delas med arbetsgivaren.

I händelse av en tvist om förekomsten av övertid, presenterar arbetstagaren, till stöd för sin begäran, tillräckligt exakt information om de obetalda timmarna som han påstår sig ha arbetat.

Dessa element måste göra det möjligt för arbetsgivaren att svara genom att producera sina egna element.

Rättegångsdomarna bildar sin övertygelse med hänsyn till alla element.

Övertid: tillräckligt exakta element

I en dom av den 27 januari 2021 har kassationsdomstolen just klargjort begreppet ”tillräckligt exakta element” som den anställde producerar.

I det fall som avgjordes bad arbetstagaren särskilt om betalning av övertid. För detta lade han fram en redogörelse för arbetstiden som han uppgav att han hade genomfört under skadeundersökningsperioden. Denna räkning nämnde dag efter dag, servicetider och tjänstens slut, liksom dess professionella möten med omnämnande av den besökta butiken, antalet dagliga timmar och veckosumman.

Arbetsgivaren hade inte lämnat någon information som svar på de uppgifter som anställdes ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  #GENI: Matematiska promenader