I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • Bättre förstå organisationen och programmet för Bachelor Data Science by Design
  • Konsolidera din kunskap om datavetenskapssektorn och dess utmaningar
  • Förbered och optimera din ansökan för Bachelor Data Science by Design

Beskrivning

Denna MOOC presenterar en ingenjörsexamen i datavetenskap från CY Tech, en femårig utbildning tillägnad datavetenskap. Det börjar med fyra år i engelska i Bachelor Data Science by Design, och fortsätter med ett år av specialisering i franska på ingenjörsskolan CY Tech (ex-EISTI).

"Datan", datan, intar en allt viktigare plats inom många företags eller offentliga organisationers strategier. Prestandaövervakning, beteendeanalys, upptäckt av nya marknadsmöjligheter: applikationerna är flera och intresserar olika sektorer. Från e-handel till finansiering, via transport, forskning eller hälsa, behöver organisationer talanger utbildade i insamling, lagring, men också i bearbetning och modellering av data.

Med en gedigen bakgrund i matematik och en projektbaserad pedagogik centrerad på programmering ger ingenjörsexamen som erhålls i slutet av femte skolåret (genomförd efter kandidatexamen) tillgång till olika yrken.

som dataanalytiker, dataforskare eller dataingenjör.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →