Utvärdering som träningsredskap

Utvärderingen är mycket mer än en enkel granskning eller rättelse av papper. Det är ett kraftfullt träningsverktyg som kan användas för att stödja lärande. I det här avsnittet kommer du att lära dig hur du analyserar ditt förhållande till utvärdering, hur du intar en utvärderställning och skiljer mellan summativ och formativ utvärdering. Du kommer också att upptäcka hur man använder formativ bedömning som en hävstång för lärande.

Bedömning är en viktig aspekt av undervisning och lärande. Det hjälper till att mäta undervisningens effektivitet, spåra elevernas framsteg och identifiera områden som behöver extra uppmärksamhet. Men bedömning kan vara en utmaning för många utbildare och lärare. Denna formation kommer att hjälpa dig att förstå utvärderingens olika roller och anta en tränare-utvärderare-hållning förenlig med lärande.

Utvärdering av prestanda

Bedömningen av en prestation kan ta sig många former, oavsett om det är en skriftlig tentamen, ett muntligt försvar, en skriftlig fil eller något annat prov. I det här avsnittet får du lära dig hur du lägger upp din bedömning, ger ett poäng och formulerar en relevant och handlingsbar bedömning. Du kommer också att förstå kopplingen mellan prestation och lärande och förbereda dig för att föreslå bedömningskriterier för ett prov.

Prestationsbedömning är en komplex uppgift som kräver en tydlig förståelse för utvärderingens mål, utvärderingskriterier och utvärderingsmetoder. Denna utbildning kommer att ge dig de verktyg och kunskaper som krävs för att effektivt utvärdera en prestation, oavsett om det är i samband med en skriftlig tentamen, ett muntligt försvar, en skriftlig fil eller något annat prov.

LÄS  En komplett guide för att skapa och publicera din egen onlinekurs

Design av en lärandebedömning

Den här utbildningen hjälper dig att definiera och klassificera dina utbildningsmål, förstå de olika nivåerna av bedömning (kunskap, automatism, färdigheter) och utforma bedömningar som effektivt mäter uppnåendet av dessa mål. Du kommer också att öva på att tillhandahålla bedömningar för alla 4 nivåer av lärande, så att du kan mäta effektiviteten av din undervisning och identifiera områden som behöver extra uppmärksamhet.

Att utforma en inlärningsbedömning är en viktig färdighet för alla tränare eller lärare. Det gör det möjligt att mäta undervisningens effektivitet, att följa elevernas framsteg. Denna utbildning kommer att ge dig verktyg och kunskap för att utforma effektiva bedömningar som är anpassade till dina utbildningsmål.

Sammanfattningsvis kommer denna utbildning att ge dig en fördjupad förståelse för utvärdering som ett träningsverktyg. Oavsett om du är en erfaren tränare som letar efter nya bedömningsstrategier, eller en ny tränare som vill förstå grunderna för bedömning, kommer denna utbildning att ge dig de verktyg och kunskap du behöver för att utforma effektiva bedömningar som stöder inlärning.