Att vaccinera sig på jobbet blir möjligt under vissa förhållanden. Från och med torsdagen den 25 februari kan personer i åldrarna 50 till 64 år med komorbiditet få AstraZeneca-vaccinet administrerat av sin behandlande läkare men också av sin yrkesläkare. Generaldirektoratet för arbete publicerade ett vaccinationsprotokoll den 16 februari.

Vem kan vaccineras?

Inledningsvis är det bara anställda i åldern 50 till 64 år med comorbiditeter (hjärt-kärlsjukdom, instabil diabetes, högt blodtryck, fetma, kronisk andningssjukdom etc.) som kan vaccineras.

Volontärbaserad vaccination

Vaccination baseras på det frivilliga arbetet hos arbetsläkare och anställda. Det måste erbjudas de anställda, "Vem måste göra ett uttryckligt val för att vaccineras av arbetsläkaren, i den mån dessa människor också kan välja att vaccineras av sin behandlande läkare", specificerar protokollet.