Sedan den 1 januari 2019, inom ramen för lagen om frihet att välja sin professionella framtid, krediteras CPF i euro och inte längre i timmar.

Vad är det personliga träningskontot?

Personal Training Account (CPF) tillåter varje aktiv person, så snart de kommer ut på arbetsmarknaden och fram till det datum då de utövar alla sina pensionsrättigheter, att förvärva pensionsrättigheter. utbildning som kan mobiliseras under hela hans yrkesliv. Ambitionen med Personal Training Account (CPF) är således att på initiativ av personen själv bidra till att upprätthålla anställbarhet och säkra den professionella karriären.

Som ett undantag från ovan nämnda princip kan Personal Training Account (CPF) fortsätta att finansieras även när innehavaren har hävdat alla sina pensionsrättigheter, och detta under av de frivilliga och frivilliga aktiviteter som han utför.

ÅTERKALLELSE
Personal Training Account (CPF) ersatte den individuella rätten till utbildning (DIF) den 1 januari 2015 med återupptagande av förvärvade rättigheter på den senare. Resten av DIF-timmarna som inte konsumeras kan överföras till kontot

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Utveckla din självsäkerhet