I företag med minst 50 anställda rådfrågas den sociala och ekonomiska kommittén (CSE) regelbundet och den uppmanas därför att yttra sig om företagets strategiska inriktning, dess ekonomiska och finansiella situation, dess sociala politik, som samt arbetsvillkor och anställning.
CSE rådfrågas också då och då i vissa situationer, särskilt i händelse av omstrukturering och minskning av personalstyrkan, kollektiv uppsägning av ekonomiska skäl (inklusive CSE i företag med färre än 50 anställda), skydd, återvinning och rättslig likvidation .
Medlemmarna i CSE har, för att utöva sina färdigheter effektivt, tillgång till en ekonomisk, social och miljömässig databas.

Företag med mindre än 50 anställda pdf CSE 11-49 anställda | Hur man implementerar det i mitt företag från 11 till (...) Ladda ner (578 KB) Företag med 50 eller fler anställda pdf CSE | Hur implementerar jag det i min verksamhet? Ladda ner (904.8 KB) Vilken information har CSE tillgång till?

All information som arbetsgivaren gör tillgänglig för CSE, som kommer att användas särskilt i samband med