Motverka cyberhot: Linkedin Learning Training

Inför det ständigt föränderliga cybersäkerhetslandskapet erbjuder Marc Menninger viktig och gratis utbildning för tillfället. "Cybersecurity Threat Overview" är en oumbärlig guide för att förstå detta komplexa område.

Utbildningen inleds med en översikt över aktuella cyberhot. Menninger beskriver riskerna med skadlig programvara och ransomware. Denna information är grundläggande för att förstå omfattningen av säkerhetsutmaningar.

Den lär sedan ut metoder för försvar mot dessa hot. Dessa strategier är avgörande för både personlig och professionell säkerhet.

Nätfiske, vår digitala tids gissel, diskuteras också. Menninger erbjuder taktik för att effektivt motverka nätfiske. Dessa tips är viktiga i en värld där digital kommunikation är allestädes närvarande.

Det täcker även e-postkompromisser för företag. Den vägleder deltagarna i att säkra affärskommunikation. Detta skydd är avgörande för att bevara dataintegriteten.

Botnät och DDoS-attacker undersöks från alla vinklar. Menninger delar strategier för att skydda sig mot dessa attacker. Denna kunskap är nödvändig för att skydda nätverk.

Den tar också upp deepfakes, ett framväxande hot. Den visar hur man upptäcker och försvarar sig mot deepfakes. Denna färdighet blir allt viktigare.

Interna risker, ofta underskattade, utforskas också. Utbildningen understryker vikten av inre säkerhet. Denna vaksamhet är väsentlig för organisationers säkerhet.

Menninger tittar på farorna med ohanterade IoT-enheter. Den ger tips för att säkra dessa enheter. Denna försiktighetsåtgärd är väsentlig i IoT-tiden.

Sammanfattningsvis är denna utbildning en stor tillgång för alla som vill förstå och bekämpa cyberhot.

Deepfakes: Förstå och motverka detta digitala hot

Deepfakes representerar ett växande digitalt hot.

De använder AI för att skapa vilseledande videor och ljud. De ser verkliga ut men är helt påhittade. Denna teknik innebär etiska och säkerhetsmässiga utmaningar.

Deepfakes kan påverka opinionen och politiken. De manipulerar uppfattningar och förvränger verkligheten. Detta inflytande är ett stort bekymmer för demokratin.

Företag är också sårbara för deepfakes. De kan skada ryktet och vilseleda. Varumärken måste vara vaksamma och förberedda.

Att upptäcka deepfakes är komplext men viktigt. AI-baserade verktyg hjälper till att identifiera dem. Denna detektering är ett snabbt växande område.

Individer måste vara kritiska mot media. Att kontrollera källor och ifrågasätta äktheten är avgörande. Denna vaksamhet hjälper till att skydda mot felaktig information.

Deepfakes är en utmaning i vår tid. Att förstå och motverka detta hot kräver ökad kompetens och vaksamhet. Utbildning i cybersäkerhet är ett viktigt steg för att skydda dig själv.

Shadow Computing: En tyst utmaning för företag

Shadow IT vinner mark i företagen. Den här artikeln utforskar detta diskreta men riskfyllda fenomen.

Shadow computing hänvisar till obehörig användning av teknik. Anställda använder ofta icke godkänd programvara eller tjänster. Denna praxis ligger utanför IT-avdelningarnas kontroll.

Detta fenomen utgör stora säkerhetsrisker. Känsliga data kan exponeras eller äventyras. Att skydda denna data blir då en huvudvärk för företag.

Orsakerna till shadow IT är olika. Anställda letar ibland efter snabbare eller mer bekväma lösningar. De kringgår officiella system för att få effektivitet.

Företag måste ta itu med denna fråga med känslighet. Att strikt förbjuda dessa metoder kan vara kontraproduktivt. En balanserad strategi är nödvändig.

Medvetenhet är nyckeln till att minska skugg-IT. Utbildning om IT-risker och -policyer är avgörande. De hjälper till att skapa en IT-säkerhetskultur.

Teknologiska lösningar kan också hjälpa. IT-övervaknings- och hanteringsverktyg hjälper till att upptäcka skugg-IT. De ger en översikt över användningen av teknik.

Shadow IT är en subtil men seriös utmaning. Företag måste inse detta och hantera det effektivt. Medvetenhet och lämpliga verktyg är avgörande för att säkra IT-miljön.

→→→För de som vill utöka sina kunskaper är det ett rekommenderat steg att lära sig Gmail←←←