CyberEnJeux_bilan_experimentationSedan april 2019 har ANSSI och ministeriet för nationell utbildning, ungdom och idrott (MENJS) gått samman med det gemensamma målet att arbeta för att utveckla studentutbildning i cybersäkerhet – som ett fältlärande – bortom deras medvetenhet om digitala risker och bästa praxis i detta område (läs mer).

Genom att tillåta unga att utbilda sig i cybersäkerhet vill ANSSI och MENJS också tillåta framväxten av yrken inom området, särskilt bland unga flickor, som är mindre benägna att välja cyberkarriärer.
Designad av ANSSI:s Public Innovation Laboratory och 110bis, är CyberEnJeux ett kit avsett för lärare som vill utbilda mellanstadiet (cykel 4) och gymnasieelever i cybersäkerhet genom att stödja dem i utformningen av seriösa spel på detta tema. I samband med CyberEnJeux är skapandet av spel av eleverna själva därför ett sätt att lära sig och inte ett mål i sig.

För detta ändamål innehåller CyberEnJeux kit:
– Praktisk information för att vägleda lärare i att utforma en pedagogisk sekvens för att skapa seriösa spel med elever.
– 14 temablad tillägnade olika frågor av

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Gratis: Skapa en legend för ikonuppsättningar