Inför cyberhotet som återuppstår måste organisationer, företag och institutioner förbereda sig för att möta och lära sig att reagera för att upprätthålla sin verksamhet i händelse av en dataangrepp. ANSSI erbjuder tre kompletterande guider för att förstå cyberkrishantering steg för steg och på så sätt underlätta beslutsfattande.