Enligt villkoren i artikel L. 1152-2 i arbetslagen får ingen anställd sanktioneras, sägas upp eller utsättas för en diskriminerande åtgärd, direkt eller indirekt, särskilt när det gäller ersättning, utbildning, omplacering , uppdrag, kvalifikation, klassificering, professionell befordran, överlåtelse eller förnyelse av kontrakt, för att ha lidit eller vägrat att genomgå upprepade handlingar av moralisk trakasserier eller för att ha bevittnat sådana handlingar eller ha relaterat dem och enligt villkoren i artikel L. 1152-3 är all överträdelse av anställningsavtalet som inträffar i strid med bestämmelserna ogiltig.

I ett fall som dömdes den 16 september kritiserade en anställd som anställd som designtekniker sin arbetsgivare för att med rätta dra tillbaka honom från ett uppdrag med ett kundföretag och inte ha meddelat det till honom. anledningarna. Han meddelade i ett brev till sin arbetsgivare att han ansåg sig ”i en situation nära trakasserier”. Också via post svarade arbetsgivaren att "otillräcklig eller till och med frånvarande kommunikation med kunden", som hade "haft negativa konsekvenser för kvaliteten på leveranser och respekten för leveransfrister", förklarade detta beslut. Efter flera misslyckade försök från arbetsgivaren att kalla till den anställde för förklaringar

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Skriva och publicera en vetenskaplig artikel