Ett dåligt fall i trappan på kontoret, obehag vid lastning av en lastbil, berusning orsakat av försämring av värmeapparater... Så snart olyckan, som inträffade "av faktum eller under arbetets gång", orsakade skador eller andra åkommor åtnjuter den anställde särskild och förmånlig ersättning.

Lagstiftningen är inte begränsad till dessa fall... När arbetstagaren avlider efter en arbetsolycka eller en arbetssjukdom är det de anhörigas tur att få ersättning genom utbetalning av livränta.

De första stegen att ta efter olyckan : arbetsgivaren gör en anmälan till primärsjukkassan inom 48 timmar (sön- och helgdagar ej inräknade). Detta genomför en utredning för att verifiera att det verkligen är en yrkesolycka och inte en privat. Sedan skickar den ett meddelande till offrets familj (särskilt maken) och ber dem vid behov om ytterligare information.

Slutligen betalar den pensionen till de anhöriga som har rätt till den. Vid behov, National Federation of Accidents at Work och

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Hur man gör en oåterkallelig faktura