Progressiv pension: person som tillhandahåller deltidsaktiviteter

Det progressiva pensionssystemet är öppet för anställda som uppfyller följande villkor:

arbeta deltid i den mening som avses i artikel L. 3123-1 i arbetslagen; ha uppnått den lagstadgade minimipensionsåldern (62 år för försäkrade födda den 1 januari 1955 eller senare) reducerad med 2 år, utan att kunna vara mindre än 60 år; motivera en varaktighet på 150 fjärdedelar av åldersförsäkringen och perioder som erkänns som likvärdiga (socialförsäkringsbalken, art. L. 351-15).

Detta system gör det möjligt för arbetstagare att utöva minskad aktivitet samtidigt som de drar nytta av en del av sin ålderspension. Denna andel av pensionen varierar beroende på deltidsarbete.

Oron är att anställda som har en kortare arbetstid anses vara deltid i den mening som avses i arbetslagen:

till den lagliga varaktigheten på 35 timmar per vecka eller till den längd som fastställs genom kollektivavtal (filial eller företagsavtal) eller till den arbetstid som gäller i ditt företag om varaktigheten är mindre än 35 timmar; den resulterande månatliga varaktigheten,

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Informationsmöte - Professionella övergångar