Vilka ansträngningar pratar vi om?

Du, precis som dina anställda, utför ett antal åtgärder som inte är strikt kopplade till dina arbetsmål: ändra din tempo tillfälligt, be din handledare om detaljer för att bättre överföra dina instruktioner, lägga fram förslag även då. att ingenting tvingar dig att hjälpa några av dina medarbetare etc. Vi ser att distansarbete faller inom denna kategori av andra insatser än de som specifikt följer av de uppgifter som ska utföras. Det tog lång tid att ta hänsyn till det. Det var en sociolog, Johannes Siegrist, i början av 80-talet, som skapade en modell för att kvalificera dem. Han lyfte fram två uppsättningar insatser:

  • ansträngningarna: det här är de åtgärder som den anställde utför för att svara på begränsningar som härrör från miljön ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Vattenburna infektionssjukdomar