I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • Beskriv vad medicinsk simulering är
  • Förstå inverkan av mänskliga faktorer i uppkomsten av fel
  • Analysera förekomsten av en incident och dess olika aspekter
  • Känna till de olika simuleringsmodaliteterna
  • Förstå flödet av en komplett simuleringssession och de olika fasernas roll
  • Känna till de olika stadierna av debriefingen och deras roller
  • Förstå värdet av debriefing med gott omdöme
  • Lär dig stegen för att skapa en utbildningskurs
  • Lär dig stegen för att skapa ett simuleringsscenario

Beskrivning

Denna kurs syftar till att förstå simulering i hälso- och sjukvårdssammanhang. Du kommer att upptäcka dess ursprung, dess goda metoder, de olika verktygen för att tillämpa det optimalt, såväl som fördelarna som det erbjuder som ett pedagogiskt verktyg. Du kommer också att förstå vilken roll medicinsk simulering kan spela i hanteringen av vårdens kvalitet och säkerhet.

Genom förklarande filmer, intervjuer och övningar kommer du att upptäcka de teoretiska föreställningarna förknippade med simulering, men även tillämpningsexempel.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Introduktion till STAPS