Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Social distansering i företaget

I situationer där masken inte bärs har ett dekret just gjort det obligatoriskt att respektera ett socialt avstånd på 2 meter överallt och under alla omständigheter, istället för minst en meter som det var tidigare.

Detta kan få konsekvenser för kontaktspårning, eftersom om den nya distansen inte respekteras kan anställda betraktas som kontaktärenden. Hälsoprotokollet bör snart utvecklas om detta ämne.

Man bör komma ihåg att bäring av en mask är systematisk på slutna kollektiva platser i företag. Anpassningar av denna allmänna princip kan dock organiseras av företag för att svara på specifika egenskaper hos vissa aktiviteter eller yrkesområden. De är föremål för diskussioner med personal eller deras representanter för att svara på behovet av att informera och få information för att regelbundet övervaka ansökan, svårigheterna och anpassningarna inom företaget och arbetsgrupperna.

I de få fall där det är omöjligt att bära en mask måste du därför se till att denna sociala avstånd på 2 meter respekteras.

På platser och omständigheter där det är obligatoriskt att använda en mask är den fysiska avståndsmätningen minst en meter

LÄS  Dela dåliga nyheter till en kund