Ständiga förbättringar: lär dig hur du implementerar ett effektivt tillvägagångssätt

Om du brinner för ständig förbättring, då är den här kursen för dig. Under denna utbildning kommer vi att utforska vad som kännetecknar ständig förbättring, inklusive dess filosofi, dess kultur och de olika möjliga tillvägagångssätten.

Vi kommer att illustrera dessa begrepp genom exemplet snabbmat. Därefter får du lära dig hur du lyckas med dina förbättringsinitiativ med hjälp av de viktigaste verktygen och metoderna, baserat på ett konkret fall av att kartlägga företagets flöden och omkonfigurera dem för att få större flexibilitet och smidighet tack vare Value Stream Mapping.

Vi kommer också att diskutera industrins digitala transformation, känd som Industry 4.0 eller SmartFactory. Oavsett om du brinner för ny teknik eller inte, kommer du att upptäcka de spännande framstegen med denna fjärde industriella revolution, såsom 3D-utskrift, virtuell och förstärkt verklighet, flödessimulering, digitala tvillingar och maskininlärning. Du kommer till och med att ha möjlighet att manipulera en av dessa tekniker.

Slutligen kommer du att lämna med nycklarna för att effektivt hantera jobbet som chef för kontinuerliga förbättringar, att veta hur man implementerar taktik, hur man stödjer team och hur man implementerar en ständig förbättringsstrategi. Om du vill förbättra dina kunskaper inom detta område, tveka inte att gå denna kurs.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen→→→