Begäran om löneökning: för ditt team

ÄMNE : Ersättning i 2022 års morgonlag

Mrs X, Mr Y,

Vi hade precis mitt årliga underhåll den xxxxxx. Under vårt utbyte diskuterade vi en möjlig ökning för mina medarbetare och för mig själv.

Jag ville förstärka min begäran genom att ge dig specifika exempel på de uppgifter som jag lyckades utföra med mitt team.

 • Mina instruktioner är alltid tydliga och systematiska.
 • Mål är vanligtvis en serie väl avgränsade uppgifter som är helt uppnåeliga av gruppmedlemmarna
 • Jag lyssnar alltid
 • Jag vet mycket väl hur man känner igen de starka sidorna hos var och en och lägger fram dem för att våra uppdrag ska lyckas.
 • Äntligen, på min avdelning, är stämningen väldigt bra. Det finns en enorm gruppsammanhållning och en dynamik som är till nytta för alla
 • alla tar sitt ansvar, gör sitt jobb effektivt och ger villigt hjälp när det behövs.

Jag skulle verkligen vilja att ni tar hänsyn till alla dessa faktorer som jag tycker är väsentliga för ett företags framgång, och att ni beviljar en löneökning för år 2022 till alla mina anställda. Det skulle vara ett riktigt erkännande för dem och framförallt kommer denna lilla boost att ge dem ett rejält lyft för att starta ett nytt år.

Jag står naturligtvis till ditt förfogande om du vill prata om det igen.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begäran om löneökning: Bankförsäkringssektorn

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Sedan xxxxxx har jag varit anställd av banken som rådgivare.

Om jag tillåter mig själv att skriva till er idag är det för att ta upp en punkt som ligger mig varmt om hjärtat: min lön för år 2022.

Tillåt mig först och främst att insistera på det faktum att jag i slutet av november uppfyllde alla mål som du hade gett mig, nämligen:

 • Ett antal kontoöppningar som ökade från xx 2020 till xx 2021
 • Prenumeration på tjänster som erbjuds av banken för xx kunder, det vill säga ett totalt belopp av: xxxx euro.
 • Även livförsäkringen har ökat markant.

Jag deltog också i all utbildning för att lära känna var och en av de finansiella produkter som rekommenderas av banken.

Äntligen går jag klart framåt för försäkringen. Som du påpekade för mig under vår intervju förra året var detta en svag punkt för mig. Du accepterade också att jag följer en ny utbildning, vilket hjälpte mig mycket att göra mina presentationer för kunder.

Det är därför jag tillåter mig att begära en intervju med dig för att diskutera min ersättning för år 2022.

Under detta möte planerar jag även att be dig om utbildning om försäljning av alla våra produkter per telefon. Jag tror att jag skulle vara mycket effektivare då.

Självklart står jag till ditt förfogande om du behöver ytterligare information.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begäran om löneförhöjning: chefsassistent

ÄMNE : Min lön 2022

Fru direktör, herr direktör,

Anställd i vår lilla struktur sedan XXXXXX, jag innehar för närvarande positionen som chefsassistent.

Jag tackar dig också för det förtroende du ger mig.

Mina kunskaper, min lyhördhet och min investering har alltid uppmärksammats. Under 2021 gjorde jag ett antal förändringar som inte bara sänkte vissa driftskostnader, utan också förbättrade företagets interna livslängd.

Jag kan ge dig några viktiga exempel:

 • Jag förhandlade fram ett aldrig tidigare skådat kontrakt med en städfirma. Förmånsbeloppet reducerades således med xx %. Även om kvaliteten på arbetet med den nya högtalaren har förbättrats. Lokalerna är mycket trevligare!
 • Jag jobbade även med priserna på kontorsmaterial och även där lyckades jag vinna bättre villkor.
 • Tillsammans skapade vi en intern tidskrift där jag skrev några artiklar.

Slutligen är jag alltid tillgänglig för att svara på alla dina förfrågningar och jag skyndar mig att agera så snart du vill.

Det är därför jag tillåter mig att be er att få en löneökning för år 2022, vilket skulle vara en verklig uppmuntran för mig.

Jag hoppas därför att vi kommer att prata om detta ämne tillsammans under ett framtida förordnande som ni kommer att gå med på att bevilja mig.

Vänligen acceptera, fru direktör, herr direktör, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begäran om löneökning: resebyrå

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Anställd på företaget sedan XXXXXX, jag har för närvarande tjänsten som resebyrå.

Jag vet mycket väl att den kris vi alla nu upplever har haft en särskild inverkan på er och att ni har stött på otaliga svårigheter. Men reservationerna har ökat igen (särskilt för de olika regionerna i Frankrike) och förfrågningarna om biluthyrning ökar också.

Det är därför jag tillåter mig att begära ett möte med dig för att tillsammans diskutera min ersättning 2022.

Jag ville också påpeka att två av mina kollegor har lämnat företaget och jag är nu ansvarig för deras akter. Jag följer upp med xxx-klienter medan deras antal tidigare bara var xxx. Slutligen gjorde jag xxx-reservationer 2021, vilket representerar en tillväxt på % jämfört med 2019, ett år då Covid-pandemin ännu inte hade ägt rum.

Jag vill verkligen lyfta fram mitt allvar och min satsning på företaget. Att få en löneförhöjning skulle vara ett riktigt erkännande för mitt arbete.

Jag står naturligtvis till ditt förfogande om du behöver ytterligare information.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begäran om löneökning: befraktare

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Anställd i företaget sedan XXXXXX, jag innehar för närvarande tjänsten som befraktare.

Jag är en äkta yrkesman inom transportorganisation, och mitt arbete är huvudsakligen fördelat enligt följande:

 • Relationer med kunder som har varor att transportera
 • Hitta operatören som kommer att tillhandahålla denna tjänst
 • Förhandla om priset
 • Se till att kundernas krav kommuniceras väl till föraren
 • Kontrollera att varorna levereras

I det här jobbet, som endast utförs via telefon, har jag utmärkta relationer med kunder. Det måste sägas att jag har byggt upp ett riktigt nätverk av transportörer som litar på mig och som har samma servicevärden som jag. Jag är därför extremt lyhörd och alla jag jobbar med är helnöjda. Jag blev deras partner för logistik och inte längre bara en leverantör.

Alla dessa punkter är orsaken för vårt företag till en ökning av dess omsättning med xx% under år 2021 trots problemen med pandemin.

Det är därför det verkade legitimt för mig under vår senaste intervju att be dig om en höjning av min lön för år 2022. Jag tar mig friheten att skriva allt detta, så att du kan bedöma mitt allvar och min önskan att gör alltid mer, gör alltid bättre.

I avvaktan på ditt beslut står jag naturligtvis till ditt förfogande.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Önskemål om löneökning: reception

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Vi har kommit överens om att utföra mitt årliga underhåll den XXXXXX. Under denna intervju skulle jag vilja att vi pratar om min ersättning för år 2022. Det förefaller mig som att jag har bevisat mitt engagemang inom företaget, särskilt med dessa få exempel:

 • Företagets mottagning är alltid oklanderligt underhållen så att allmänheten känner sig väl till mods
 • Post och paket skickas alltid i tid.
 • Jag har satt upp ett kommunikationssystem, via Skype, för att informera en kollega om ankomsten av ett paket

Jag tillåter mig därför att begära en lönehöjning för år 2022, vilket vore en verklig uppmuntran och ett visst erkännande för mig. Jag är naturligtvis till och med redo att ta på mig andra uppdrag och andra ansvarsområden som skulle kunna förbättra företagets funktion såsom: sköta bilparken (försäkringar, besiktningar, verifiering av elektroniska vägtullar), uthyrning. Självklart kan jag lämna olika förslag till dig.

Jag hoppas därför att vi kommer att prata om detta ämne tillsammans under ett framtida möte som du vänligen kommer att ge mig.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begäran om löneförhöjning: köpare

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Sedan XXXXXX utövar jag funktionen som köpare inom företaget XXXXXX.

Med min kunskap om tjänsten och min erfarenhet känner jag mig redo att idag ta ett nytt ansvar.

Låt mig först av allt sammanfatta här med några ord, de olika uppdrag som jag har genomfört framgångsrikt sedan min ankomst.

 • Jag startade nya tjänsteleverantörer som gjorde det möjligt för företaget att avsevärt sänka kostnaden för våra delar.
 • Jag gick igenom alla bidrag från våra äldsta leverantörer och vi reviderade våra specifikationer med dem.
 • Jag förhandlade även fram underhållstiderna för att snabbare kunna svara på våra kunders behov.

Slutligen studerade jag förbrukningen av var och en av varorna och jag organiserade automatiska påfyllningar så att produktionsavdelningen aldrig var slut i lager.

Som ni vet har jag alltid försvarat företagets intressen och det kommer jag att fortsätta göra, för det är så jag ser på mitt jobb.

Det är därför jag tar mig friheten att be dig att vänligen ge mig ett möte, när det passar dig, för att diskutera det.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Önskemål om löneökning: försäljningsassistent

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Anställd på företaget sedan XXXXXX, jag innehar för närvarande positionen som försäljningsassistent.

Mina kunskaper, min lyhördhet och min investering har alltid uppmärksammats. År 2021 gjorde de erhållna resultaten och de uppdrag som jag var ansvarig för att företaget kunde avsevärt förbättra sin service till kunderna. Jag tillåter mig själv att i detta ämne nämna några specifika exempel:

Företaget har, med mitt samarbete, satt upp en ny mjukvara för att lägga in och spåra kundorder. Jag hanterar därför fler fall per dag: XXXXXX istället för XXXXXX tidigare.

Jag har även ställt in veckomöten med min kollega från butiken, som ger mig möjlighet att inventera varje fil. Jag noterar därför bättre kommunikation mellan våra avdelningar, vilket gör att jag kan reagera mer effektivt mot våra kunder eftersom jag kan ge dem en omedelbar lösning.

Slutligen tog jag engelskalektioner under hela året genom CPF, via video, på kvällen hemma. Det är sant att det är personlig träning, men dessa färdigheter kommer framför allt till nytta för företaget eftersom jag använder dem varje dag i utförandet av mina arbetsuppgifter.

Jag tillåter mig således att begära en lönehöjning för år 2022, vilket vore en riktig uppmuntran för mig.

Jag hoppas därför att vi kommer att prata om detta ämne tillsammans under ett framtida möte som du vänligen kommer att ge mig.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begäran om löneökning: stillasittande reklam

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Anställd i företaget sedan XXXXXX, jag innehar för närvarande positionen som stillasittande reklam

Sedan det datumet har jag förbättrat mina kunskaper eftersom jag har skaffat mig all teknisk kunskap som behövs för att svara på kundfrågor och för att göra offerter. Jag har följt många utbildningar och jag tvekar inte att be produktionsavdelningen att förstå hur en del fungerar och dess tillverkningsprocess.

Från och med nu är jag mycket mer reaktiv och antalet uppskattningar som jag upprättar upphör inte att växa. Ja, 2021 gjorde jag xx citat medan 2020 var antalet xx.

Äntligen är jag som ni vet helt investerad i mitt arbete och jag är alltid tillgänglig. Säljarna jag arbetar med kommer att bekräfta att jag ständigt står till deras kunders tjänst.

Det förefaller mig därför som att jag avsevärt har förbättrat kvaliteten på relationerna både med potentiella kunder och med våra stamkunder.

Bokningen av kvalificerade möten har också utvecklats. Detta har möjliggjort en ökning av omsättningen med xx % i år.

Det är därför jag tillåter mig att begära en intervju med dig för att diskutera min ersättning för år 2022.

Jag står till ditt förfogande.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begäran om löneförhöjning: revisor 1

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

För att följa upp vår intervju av xxxxxx tillåter jag mig att skriva de punkter som tagits upp om min ersättning för år 2022.

Först och främst vill jag påminna om att jag har arbetat som revisor sedan xxxxxx inom Företag YY och att jag verkligen gillar mitt jobb.

Vi granskade tillsammans de uppdrag som genomfördes 2021 och ni bekräftade att ni uppskattade min investering och framför allt framgången för var och en.

Därmed upprättade jag en ekonomisk balansräkning varje månad som hjälpte dig att fatta beslut och styra företaget så bra som möjligt.

Jag satte upp en särskilt noggrann övervakning av kundbetalningar och tack vare detta har utestående betalningar reducerats avsevärt. 2020 hade vi summan av……….och en försening på…….. dagar medan 2021 är beloppet……….och antalet dagar är nu………..

Jag tillåter mig därför att upprepa min begäran om lönehöjning för år 2022, vilket skulle vara en verklig uppmuntran för mig.

Jag står självklart till ditt förfogande om du vill prata om det igen.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begäran om löneförhöjning: revisor 2

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Sedan xxxxxx inom företaget utövar jag funktionen som revisor och jag ansvarar mer specifikt för det sociala.

De senaste två åren 2 och 2020 har varit särskilt intensiva för mig. Den aldrig tidigare skådade pandemin och den komplicerade situation som vi var tvungna att hantera tvingade mig att anpassa mig till olika problem. Utan utbildning var det nödvändigt att skapa nya avsnitt i lönebeskeden. Jag skötte även ersättningen av delarbetslöshet och alla relationer med förvaltningen. Vid sin granskning betonade revisorn också att det inte hade skett något fel.

Den här upplevelsen har varit mycket berikande för mig och jag verkar till stor del ha antagit utmaningen. Jag har investerat mycket för att tjänsten ska fungera normalt och att mina kollegor inte ska behöva drabbas av ytterligare problem, utöver de skador som denna epidemi orsakar.

Det skulle därför vara mycket givande för mig att kunna få en höjning av min lön.

Jag står självklart till ditt förfogande om du vill prata om det under ett möte.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Önskemål om löneförhöjning: utvecklare

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Anställd i företaget sedan XXXXXX, jag innehar för närvarande positionen som utvecklare.

Sedan det datumet har jag fortsatt att driva uppgraderingen av företagets olika applikationer.

Jag har som bekant lett flera projekt som resulterat i försäljning.

Jag är även kundsupport för användningen av vår nya hemsida och allt går bra.

Slutligen håller jag just nu på att utveckla en applikation som ska revolutionera vårt sätt att arbeta och framför allt spara dyrbar tid för företagets alla anställda.

Jag är väldigt kreativ, jag utnyttjar alltid de mest relevanta lösningarna för att få ett pålitligt och intuitivt datorsystem. Jag är helt investerad i mitt arbete och är ständigt tillgänglig.

Så det verkar för mig att jag har förbättrat kvaliteten på allas arbete avsevärt. Jag undersöker faktiskt alltid hur nya teknologier utvecklas, jag kollar också hur våra konkurrenters webbplatser är placerade.

Det är därför jag tillåter mig att begära en intervju med dig för att diskutera min ersättning för år 2022.

Jag står till ditt förfogande.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begär löneförhöjning: sidöverallt 1

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Anställd på ditt företag i xx år, jag har för närvarande befattningen som.

Sedan några månader tillbaka har jag observerat att du ger mig fler och fler uppgifter att utföra och mer och mer ansvar. Jag är glad och glad över att få delta i utvecklingen av företaget.

Som du utan tvekan har märkt, jag räknar inte mina timmar, jag är seriös, jag gör alltid mitt arbete i tid och mina färdigheter har därmed utvecklats.

Det är därför jag skulle vilja dra nytta av en löneökning för år 2022. Min ersättning skulle då vara i linje med mina arbetsuppgifter.

Företaget och den position jag innehar uppfyller helt mina förväntningar. Jag känner mig nöjd och jag uppskattar värdet av mina kollegor. Vi stöttar alltid varandra och har bara ett mål: nöjda kunder.

Det är därför jag skulle vilja ha en tid för att diskutera min förfrågan tillsammans.

Jag står naturligtvis till ditt förfogande när det gäller datum och tid för denna intervju.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begär löneförhöjning: sidöverallt 2

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Anställd i företaget sedan XXXXXX, jag har för närvarande tjänsten xxxxx och vi hade en intervju den xxxxxx.

Under den här intervjun uttryckte du ett antal förbättringspunkter:

 • Min lyhördhet
 • För många stavfel i mina meddelanden

Jag tog därför hänsyn till dessa två punkter som jag tycker är avgörande. Jag kunde förbättra mina färdigheter. Med hjälp av CPF följde jag faktiskt en utbildning i franska och mer speciellt i stavning och grammatik. Sammanlagt XX timmars lektioner. Dessa timmar av lärande gjorde det möjligt för mig att avsevärt förbättra skrivandet av mina meddelanden. Du påpekade detta för mig, vilket jag uppskattade mycket.

Angående min lyhördhet bestämde jag mig för att använda, som du föreslog, Outlook för att registrera och klassificera alla uppgifter jag ska göra under dagen. Därmed glömmer jag inte mer och jag ser till att alla blir färdiga och i tid. Personligen tycker jag att den här nya metoden är en viss arbetskomfort och framför allt är jag mer lugn.

Jag hoppas att du uppskattar denna förändringssatsning och min vilja att bli bättre.

Det är därför jag tillåter mig att begära en intervju med dig för att diskutera min ersättning för år 2022.

Jag står till ditt förfogande.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begäran om löneförhöjning: advokat

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Specialist på juridik, jag är din samtalspartner och privilegierade rådgivare för företagets alla juridiska problem.

Närmare bestämt tar jag hand om att försvara dina intressen rörande industriell egendom, samt alla patentansökningar och deras skydd.

Jag genomför en tävlingsbevakning och jag tvekar inte att ingripa vid misstanke om kopior av dina patent. Jag värnar om företagets intressen varje dag.

I år följde jag särskilt YY-akten som väckte stor oro, det tog väldigt lång tid att sätta upp med hjälp av advokaterna, det var ganska komplicerat. Men jag arbetade mycket, jag letade efter och hittade alla våra motståndares fel. Och vi gick ut som segrare!

Jag analyserar också alla kontrakt, de möjliga riskerna, jag håller koll på utvecklingen av lagstiftningen. Jag finns tillgänglig för alla avdelningar på företaget för att svara på alla frågor och kontrollera att allt är i sin ordning.

Du vet nu mitt allvar, min tillgänglighet och kvaliteten på mitt arbete.

Det är därför jag tillåter mig att be dig om en höjning av min lön för år 2022.

Jag står till ditt förfogande för att prata om det när du vill.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begär löneförhöjning: lagerhållare

ÄMNE: Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Anställd i företaget sedan XXXXXX, jag innehar för närvarande positionen som lagerhållare, lagerchef.

En sann professionell inom organisation och förberedelse av beställningar, du gav mig, 2021, många fler ansvarsområden

 • Vi har anställt en ny handläggare. Jag måste därför schemalägga hans beställningar för att vara förberedd, kontrollera hans arbete då och då och hjälpa honom när det behövs.
 • Jag sköter underhållet av lyftutrustningsflottan
 • Jag lägger in kundorder i ERP
 • Jag lägger även in leverantörsbeställningar

Jag är också mycket glad över det förtroende du har gett mig och jag tar på mig mina nya uppgifter. Jag kan till och med säga att jag är uppfylld i mitt arbete.

Som du har noterat har vi haft noll fel i kundorder i år. Dessutom har jag upprättat partnerskap med transportörer och även där har vi inte haft några problem förutom 3 leveransförseningar under 2021.

Jag är också ofta i kontakt med kunder för frakt av varor och allt går väldigt bra.

Du vet nu mitt allvar, min tillgänglighet och kvaliteten på mitt arbete.

Det är därför jag tillåter mig att be dig om en höjning av min lön för år 2022.

Jag står till ditt förfogande för att prata om det när du vill.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Löneökningsförfrågan: marknadsföring

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Vi hade precis min årliga intervju den xxxxxx under vilken vi diskuterade min ersättning för 2022 och en möjlig höjning.

Jag ville förstärka min begäran genom att ge dig specifika exempel på framgångsrika uppgifter:

Företaget är nu mycket mer närvarande på sociala nätverk. Varje dag lägger jag upp ett foto med den mest iögonfallande texten som möjligt. För detta har jag kontakt med de säljare från vilka jag samlar in information om kunderna och de beställningar som vi har erhållit samt de sajter vi har deltagit på.

Vi skickar nu ett nyhetsbrev var 15:e dag till våra kunder. Jag skriver det i sin helhet och jag sköter distributionen.

Slutligen noterade du mitt engagemang i företaget. Jag är källan till nya och originella idéer. Jag accepterar helt den kritik som jag systematiskt följer upp med motförslag. Jag letar alltid efter lösningar.

Jag tillåter mig därför att än en gång be er om en lönehöjning för år 2022. Detta skulle vara ett verkligt erkännande av värdet av mitt arbete.

Jag står naturligtvis till ditt förfogande om du vill prata om det igen.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begäran om löneförhöjning: medicinsk sekreterare

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Anställd på ditt företag sedan XXXXXX tillåter jag mig att be dig om ett möte för att tillsammans diskutera min ersättning 2022.

Först och främst vill jag tacka er för det förtroende ni ger mig.

Mina kunskaper, min lyhördhet och min investering har alltid uppmärksammats. I år har jag tagit ett antal initiativ som jag är säker på har resulterat i en betydande förbättring av byråns funktion.

Lokalerna är perfekt underhållna och desinficeras regelbundet. Jag har satt på plats, som du frågade mig, en städerska som kommer 2 till 3 gånger om dagen. Det är alltså en trygghet för patienterna, men också för oss.

Tidsbokningar görs efter dina önskemål och ditt schema. Vi arbetar i en god laganda och vi har samma värderingar: att ge kvalitetsvård till dina patienter.

Referatet från konsultationerna skrivs snabbt upp efter varje besök och skickas till dina kollegor vid behov. Jag har ingen försening.

Slutligen är jag alltid tillgänglig och räknar inte mina timmar om dina patienter behöver mig.

Det är därför jag skulle vilja att vi tar en stund tillsammans för att prata om detta ämne under ett framtida möte som du vänligen kommer att ge mig.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Löneökningsförfrågan: tekniker

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Vi träffades nyligen för min individuella intervju, xxxxxx. Under den här diskussionen begärde jag en höjning av min ersättning för år 2022. Jag ville skriva ner alla punkter som vi nämnde för att visa er alla de åtgärder jag utförde:

 • Jag följer allt oftare med säljare till kunder för att ge teknisk support
 • Jag hjälper till med produktion inför lansering av nya delar och med att kontrollera att allt är i enlighet med beställningen
 • Jag svarar per telefon och mail till kunder som har tekniska frågor att ställa
 • Jag kollar varje citat
 • Jag gör upp planerna för validering

Så jag tror att alla dessa kunskaper är ett verkligt mervärde för företaget.

Jag är särskilt oberoende. Mina svar är alltid pålitliga och snabba.

Äntligen, som ni vet, är jag helt investerad i mitt arbete och jag är alltid tillgänglig. Säljarna jag arbetar med kommer att bekräfta att jag ständigt står till deras kunders tjänst.

Jag står naturligtvis till ditt förfogande om du vill diskutera min ersättning igen.

Tack på förhand för din förståelse och för den uppmuntran jag fick från dig under min årliga intervju.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.

Begär löneförhöjning: teleprospektör

ÄMNE : Min lön 2022

Mrs X, Mr Y,

Anställd i företaget sedan XXXXXX, jag har för närvarande tjänsten som telefonförsäljare.

Sedan det datumet har jag skaffat mig en gedigen erfarenhet som gör att jag i hög grad kan överträffa alla uppsatta mål.

Enligt siffrorna är jag faktiskt en av de bästa telefonförsäljarna:

 • Jag lyckas ringa xxx-samtal per dag
 • Jag får xx dejter
 • Jag lyckas slutföra många beställningar
 • Mina rapporter till säljare är mycket tydliga och innehåller all information de behöver för sina besök.

Jämfört med 2020 är jag mycket mer effektiv, eftersom jag kan mina produkter mycket bättre och jag känner mig mer bekväm med framtidsutsikter. Jag behärskar nu deras reaktioner, jag förutser därför deras svar och jag har förberett ett argument för att klara de första filtren.

Det är en extremt svår funktion, eftersom våra samtalspartner inte har tid att prata med oss ​​och jag måste hela tiden hitta den lilla frasen, det lilla ordet eller intonationen som sedan leder till ett möte.

Det är därför jag tillåter mig att begära en intervju med dig för att diskutera min ersättning för år 2022. Jag behöver verkligen ett lyft och uppmuntran från dig att fortsätta att alltid vara effektiv och att öka företagets omsättning.

Jag står till ditt förfogande.

Vänligen acceptera, Mrs. X, Mr. Y, mina mycket uppriktiga hälsningar.