Kollektivavtal: en årlig bonus med förbehåll för personalens närvaro

En anställd hade häktat arbetsdomstolens domare efter hans uppsägning på grund av grovt tjänstefel den 11 december 2012. Han överklagade sin uppsägning och begärde även utbetalning av en årlig bonus enligt gällande kollektivavtal.

På den första punkten hade han delvis vunnit sitt mål. De första domarna hade faktiskt ansett att de fakta som anklagats mot den anställde inte utgjorde ett allvarligt tjänstefel, utan en verklig och allvarlig orsak till uppsägning. De hade därför dömt arbetsgivaren att betala honom de belopp som arbetstagaren fråntagits på grund av kvalifikationen allvarlig tjänstefel: efterskottslön för permitteringstiden samt belopp avseende ersättning för uppsägning och avgångsvederlag.

På den andra punkten hade domarna avslagit arbetstagarens begäran, med tanke på att denne inte uppfyllde villkoren för att få bonus. Detta föreskrivs i kollektivavtalet för detalj- och partihandel med främst livsmedel (art. 3.6)...