Utskriftsvänlig, PDF och e-post

I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • Debatt om utmaningarna med den ekologiska och energiomställningen
  • Identifiera klimatfrågor, geopolitiska och ekonomiska frågor.
  • Identifiera aktörer och styrning på olika nivåer av energiomställningen.
  • Beskriv kortfattat driften av ett nuvarande energisystem och den integrerade visionen mot ett koldioxidsnålt system som svarar mot klimatutmaningen och hållbar utveckling.

Beskrivning

I ett sammanhang av ekologisk och energiomställning är det en stor utmaning att göra det globala energisystemet mer hållbart. Denna övergång innebär en djupgående avkarbonisering av våra ekonomier för att säkerställa skyddet av miljön, och även energisäkerhet och rättvisa. 

Vilka energier kommer vi att använda imorgon? Vilken plats har olja, gas, kärnkraft och förnybar energi i energimixen? Hur bygger man ett energisystem med låga koldioxidutsläpp eller till och med ingen koldioxid? Hur i denna utveckling, ta hänsyn till de fysiska, naturliga, tekniska och ekonomiska begränsningarna för de olika energikällorna? Och slutligen, hur kan dessa begränsningar förenas med ambitiösa klimatmål? Dessa är frågorna som skådespelarna

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Whistleblower: inget anställdsskydd i avsaknad av kriminellt uppförande från arbetsgivarens sida