Ett litet undantag i det traditionella rättsliga landskapet, professionell journalists status åtföljs av många regler som avviker från vanlig arbetsrätt. Som bevis är en skiljedomskommission ansvarig för att utvärdera ersättningsbeloppet till en professionell journalist som är licensierad eller vill säga upp sitt kontrakt när hans anställning i samma företags tjänst överstiger femton år. Kommittén hänvisas också till när journalisten anklagas för grovt uppförande eller upprepat fel, oavsett ansattes längd (Labor C., art. L. 1712-4). Det bör noteras att skiljedomskommissionen, sammansatt på ett gemensamt sätt, är den enda som är behörig att fastställa beloppet för uppsägningsersättningen, med undantag för någon annan jurisdiktion (Soc. Dalloz rättspraxis).

Om fördelarna med uppsägningsersättningen normalt garanteras "professionella journalister" har frågan ändå uppstått närmare bestämt anställda vid "pressbyråer". I detta avseende är domen av den 30 september 2020 av viss betydelse eftersom den i slutet av en omvänd rättspraxis klargör enhetens omfattning.

I det här fallet avskedades en journalist som rekryterades 1982 av Agence France Presse (AFP) för allvarligt bristande uppförande den 14 april 2011. Den senare hade tagit beslag på arbetsdomstolen