Detta är målet för det kollektiva övergångssystemet för att underlätta den professionella övergången för anställda som påverkas av de sociala konsekvenserna av hälsokrisen.

Det riktar sig till anställda vars jobb hotas och som positionerar sig i lovande yrken för vilka ett ouppfylldt behov finns lokalt.

Detta system kommer att finansieras av FNE Formation till 500 miljoner euro och av de berörda företagen ...