Sen på kontoret? Detta e-postmeddelande kommer att tysta förebråelserna

Fastnat i monstermorgontrafikstockningar? Har din buss eller tunnelbana havererat flera gånger? Låt inte dessa transporthicka förstöra din dag på jobbet. Ett litet mejl skrivet noggrant och skickat i tid kommer att lugna din chef. Och kommer därmed att skydda dig från obehagliga tillrättavisningar en gång på kontoret.

Den perfekta mallen att kopiera och klistra in


Ämne: Försening idag på grund av problem med kollektivtrafiken

Hej [Förnamn],

Tyvärr måste jag informera er om min försening i morse. Faktum är att en allvarlig incident på tunnelbanelinjen som jag använder dagligen helt avbruten trafik i många minuter. Trots min tidiga avresa hemifrån blev jag tvångsimmobiliserad en gång på transport.

Den här situationen ligger helt utanför min kontroll. Jag åtar mig att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att sådana olägenheter inträffar igen i framtiden. Från och med nu kommer jag att vara mycket vaksam på möjliga faror som kan störa mina resor.

Jag tackar dig på förhand för din förståelse.

Hälsningar,

[Ditt namn]

[Epostsignatur]

En artig ton som antogs från de första orden

Artiga uttryck som "tyvärr måste jag informera dig" eller "vara säker" ger omedelbart en lämplig och respektfull ton mot chefen. Dessutom betonar vi tydligt dess bristande ansvar för detta bakslag innan vi lovar att situationen inte kommer att upprepas.

En tydlig förklaring av fakta

Den centrala förklaringen ger några specifika detaljer om händelsen för att motivera denna försening kopplad till kollektivtrafiken. Men mejlet tappar inte heller bort i onödiga utvikningar för den ansvarige. När det väsentliga har förklarats enkelt kan vi avsluta med en lugnande notering om framtiden.

Tack vare denna raffinerade men tillräckligt detaljerade formulering kommer din chef bara att kunna förstå de verkliga svårigheterna den dagen. Din önskan om punktlighet kommer också att betonas. Och framför allt kommer du trots detta bakslag att ha kunnat anamma den förväntade professionaliteten i din kommunikation.