Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 28/06/2021 och gäller medborgare och lagligt bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I denna sekretesspolicy förklarar vi vad vi gör med de uppgifter vi får om dig genom https://comme-un-pro.fr. Vi rekommenderar att du läser detta uttalande noggrant. I vår behandling följer vi kraven i sekretesslagstiftningen. Detta innebär bland annat att:

 • vi anger tydligt i vilket syfte vi behandlar personuppgifter. Vi gör detta med denna sekretesspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter endast till personuppgifter som är nödvändiga för legitima ändamål;
 • vi ber först om ditt uttryckliga samtycke till att behandla dina personuppgifter i fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, och vi kräver att samma parter behandlar personuppgifter åt oss;
 • Vi respekterar din rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter om du begär det.

Kontakta oss om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har.

1. Syfte, data och lagringsperiod

2. Dela med andra parter

Vi delar endast dessa uppgifter med processorer och andra tredje parter för vilka de registrerades samtycke måste erhållas. Detta gäller följande delar:

Underleverantörer

Utomstående

Namn: Effiliation
land: FRANKRIKE
Syfte: affärspartnerskap
Uppgifterna: Information om navigering och åtgärder utförda på partnersidor.

3. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookies policy

4. Statistik

Vi håller reda på anonymiserad statistik för att få en uppfattning om hur ofta och hur besökare använder vår webbplats. Inkluderingen av fullständiga IP-adresser blockeras av oss.

5. säkerhet

Vi är engagerade i säkerheten för personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast de nödvändiga personerna har tillgång till dina data, att tillgången till informationen skyddas och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet granskas.

6. Tredjepartswebbplatser

Denna sekretesspolicy gäller inte tredjepartswebbplatser som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dem.

7. Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna sekretesspolicy för att vara medveten om eventuella förändringar. Dessutom kommer vi att informera dig aktivt så långt som möjligt.

8. Få åtkomst till och ändra dina data

Kontakta oss om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till åtkomst: du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss.
 • Rätt till rättelse: du har när som helst rätt att fylla i, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade.
 • Om du ger oss ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den registeransvarige och att överföra den i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt till invändningar: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi kommer att följa, såvida det inte finns skäl för denna behandling.

Se till att du alltid gör det klart vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller tar bort fel personuppgifter.

9. Gör ett klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

10. Dataskyddsombud

Vår dataskyddsombud har registrerats hos dataskyddsmyndigheterna i ett EU-land. Om du har några frågor eller önskemål angående denna sekretesspolicy eller för dataskyddsombudet kan du kontakta Tranquillus via eller tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

11. Kontaktuppgifter

comme-un-pro.fr
.
Frankrike
Hemsida : https://comme-un-pro.fr
E-post: tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Telefonnummer:.