Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 21/01/2024 och gäller för medborgare och lagliga permanentboende i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I denna sekretesspolicy förklarar vi vad vi gör med de uppgifter vi får om dig genom https://comme-un-pro.fr. Vi rekommenderar att du läser detta uttalande noggrant. I vår behandling följer vi kraven i sekretesslagstiftningen. Detta innebär bland annat att:

 • vi anger tydligt för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. Vi gör detta med hjälp av denna sekretesspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som är nödvändiga för legitima ändamål;
 • vi ber först om ditt uttryckliga samtycke till att behandla dina personuppgifter i fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, och vi kräver att samma parter behandlar personuppgifter åt oss;
 • Vi respekterar din rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter om du begär det.

Kontakta oss om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har.

1. Syfte, data och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information av ett antal skäl relaterade till vår affärsverksamhet, inklusive följande: (klicka för att expandera)

2. Dela med andra parter

Vi delar endast dessa uppgifter med underleverantörer och andra tredje parter för vilka samtycke måste inhämtas.

Utomstående

Namn: Effiliation
land: FRANKRIKE
Syfte: affärspartnerskap
Uppgifterna: Information om navigering och åtgärder utförda på partnersidor.

3. Cookies

För att ge de bästa upplevelserna använder vi och våra partners teknologier som cookies för att lagra och/eller komma åt enhetsinformation. Samtycke till dessa tekniker gör det möjligt för oss och våra partners att behandla personuppgifter såsom surfbeteende eller unika identifierare på denna webbplats. Underlåtenhet att ge samtycke eller återkalla samtycke kan påverka vissa funktioner och funktioner negativt. För mer information om dessa tekniker och partners, besök vår Politik för kakan

4. Upplysningsrutiner

Vi avslöjar personlig information om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på en brottsbekämpande myndighet, som annars är tillåtet enligt lag, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör allmän säkerhet.

Om vår webbplats eller vår organisation tas över, säljs eller involveras i en fusion eller förvärv, kan dina uppgifter lämnas ut till våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och kommer att vidarebefordras till de nya ägarna.

comme-un-pro.fr deltar i IAB Europe Transparency & Consent Framework och följer dess specifikationer och policyer. Den använder plattformen för samtyckeshantering med identifikationsnumret 332. 

5. säkerhet

Vi är engagerade i säkerheten för personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast de nödvändiga personerna har tillgång till dina data, att tillgången till informationen skyddas och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet granskas.

6. Tredje parts webbplatser

Denna sekretesspolicy gäller inte för tredje parts webbplatser som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dem.

7. Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna sekretesspolicy för att vara medveten om eventuella förändringar. Dessutom kommer vi att informera dig aktivt så långt som möjligt.

8. Få åtkomst till och ändra dina data

Kontakta oss om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till åtkomst: du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss.
 • Rätt till rättelse: du har när som helst rätt att fylla i, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade.
 • Om du ger oss ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den registeransvarige och att överföra den i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt till invändningar: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi kommer att följa, såvida det inte finns skäl för denna behandling.

Se till att du alltid gör det klart vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller tar bort fel personuppgifter.

9. Gör ett klagomål

Om du är missnöjd med hur vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

10. Dataskyddsombud

Vår dataskyddsombud har registrerats hos dataskyddsmyndigheterna i ett EU-land. Om du har några frågor eller önskemål angående denna sekretesspolicy eller för dataskyddsombudet kan du kontakta Tranquillus via eller tranquillus.france@comme-un-pro.fr.

11. Kontaktuppgifter

comme-un-pro.fr
.
Frankrike
Hemsida : https://comme-un-pro.fr
E-post: tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Telefonnummer:.