Vid en tidpunkt då de europeiska institutionerna söker en ny geopolitisk balans, när utnämningen av ordförandena för de viktigaste europeiska institutionerna har stått i centrum i flera veckor, undrar vi vad vi egentligen vet om dessa institutioner?

I vårt yrkesliv som i vårt privata liv konfronteras vi alltmer med så kallade "europeiska" regler.

Hur definieras och antas dessa regler? Hur fungerar de europeiska institutioner som beslutar om detta?

Denna MOOC syftar till att klargöra vad de europeiska institutionerna är, hur de föddes, hur de fungerar, de relationer de har med varandra och med var och en av Europeiska unionens medlemsstater, beslutsmekanismerna. Men också det sätt på vilket varje medborgare och aktör kan påverka, direkt eller genom sina företrädare (ledamöter, regering, sociala aktörer), innehållet i europeiska beslut, samt de rättsmedel som kan finnas.

Som vi kommer att se är de europeiska institutionerna inte så avlägsna, byråkratiska eller ogenomskinliga som den bild som ofta presenteras. De arbetar på sin nivå för intressen som går utanför de nationella ramarna.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Engelska alfabetet och siffror