Medan nästan 20 % av den franska befolkningen följs för en kronisk sjukdom, försöker flera miljoner unga människor, från dagis till universitet, elever eller studenter, dagligen fortsätta sin skola eller universitetskurs. Dessa grupper, potentiellt förhindrade av en tillfällig eller långvarig handikappsituation kopplad till en sjukdom, kräver i ett stort antal fall lämpligt stöd som lärare och handledare måste utbildas för. MOOC "För en inkluderande skola från förskola till högre utbildning" vill i detta sammanhang ge grundläggande och/eller avancerad kunskap om pedagogiskt stöd för inlärning av elever och elever som övervakas för funktionsnedsättningssituationer kopplade till allvarliga kroniska sjukdomar. (inklusive cancer och / eller sällsynta sjukdomar).

Särskilt choral ger det ordet till utbildningspersonal (lärare, specialistlärare, medföljande elever eller studenter med funktionsnedsättning), socialarbetare och stödpersonal (hälsoförmedlare, socialarbetare), specialistläkare och lärare-forskare.