Företag med 50 till 250 anställda har bara några dagar på sig att beräkna sina jämställdhetsindex. Detta verktyg, skapat enligt lagen av den 5 september 2018 för friheten att välja sin professionella framtid, gör det möjligt för arbetsgivare att mäta var de befinner sig inom detta område.

I form av en poäng på 100 består indexet av fyra kriterier - fem för företag med mer än 250 anställda - som bedömer ojämlikheten mellan kvinnor och män: löneskillnaden (40 poäng), skillnaden i fördelning av årliga ökningar (20 poäng) ökade antalet anställda vid återkomst från moderskapsledighet (15 poäng), kvinnors plats bland de 10 högst betalda (10 poäng) och, för företag med mer än 250 anställda, skillnaden i fördelning av kampanjer (15 poäng).

den Små och medelstora företag med minst 50 anställda har fram till den 1 mars på sig att publicera det på sin hemsida och kommunicera det till sin sociala och ekonomiska kommitté (CES) samt till yrkesinspektionen (Direccte eller Dieccte). Denna skyldighet gäller företag med minst 1