I ett sammanhang av knapphet på naturresurser och medvetenhet om mänskliga aktiviteters inverkan på miljön, uppfattas engagemang för en ekologisk strategi ofta som en broms för ekonomisk prestation. Genom denna MOOC presenterar vi den cirkulära ekonomin som en hävstång för innovation och skapande av ekonomiskt värde med en stark positiv inverkan. Du kommer att upptäcka de olika koncepten för den cirkulära ekonomin, organiserade i två pelare: förebyggande av avfall och, där så är lämpligt, dess återvinning. Du kommer att se de institutionella definitionerna, men också de utmaningar som den cirkulära ekonomin kan svara på, såväl som de framtidsutsikter och möjligheter den erbjuder på ekonomisk och entreprenöriell nivå.

Både avfallsproducenter och resurskonsumenter, alla affärsformer påverkas av den nödvändiga omställningen till den cirkulära ekonomin. Genom intervjuer med grundarna av nystartade företag som är emblematiska för denna nya generation av effektföretag (Phenix, Clean Cup, Gobilab, Agence MU, Back Market, Murfy, Hesus, Etnisi) och experter (Phenix, ESCP, ADEME, Circul'R) du kommer att upptäcka innovativa affärsmodellprojekt och dra nytta av deras feedback för att starta ditt eget äventyr.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Victims: An Introduction to Victimology