Distansarbete: vilka är de nuvarande rekommendationerna?

Distansarbete måste vara regeln för alla aktiviteter som tillåter det. Det måste vara 100% för anställda som kan utföra alla sina uppgifter på distans. Men sedan den 6 januari 2021 kan en anställd begära att komma tillbaka personligen en dag per vecka högst, med ditt samtycke (se vår artikel ”Nationellt protokoll: lindring av rekommendationen om distansarbete till 100%”).

Även om hälsoåtgärder nyligen har stärkts, särskilt när det gäller social distansering och masker, och premiärministern tillkännagav den 29 januari en effektiv användning av förstärkt distansarbete, gjordes ingen förändring i hälsoprotokollet om ämnet. Telearbetning sedan den 6 januari.

I instruktionen som den just har utfärdat till arbetsinspektionen bekräftar generaldirektoratet för arbete mycket tydligt detnär uppgifterna kan distanseras måste de distansarbetas. Användningen av distansarbete kan vara total om uppgifternas natur tillåter det eller delvis om endast vissa uppgifter kan utföras på distans.

Möjligheten att komma tillbaka personligen en dag i veckan för att förhindra isoleringsrisk är villkorad ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Min by, min stad i övergångar