I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • Förstå sambandet mellan praktik och teori, juridisk logik och dess räckvidd, och de tillhörande civila och kriminella riskerna.

Beskrivning

Denna Mooc presenterar anställningskontraktens liv, från deras födelse till slutet. Den här kursen är baserad på praxis och den dagliga hanteringen av anställningsavtal i ett företag, och behandlar alla juridiska frågor som vi kan stöta på idag i detta ämne. Således börjar varje sekvens av kursen med ett praktiskt fall, och följs av analysen av de juridiska mekanismerna som är specifika för dessa situationer, så att alla förstår sambandet mellan praktik och teori, juridisk logik och dess omfattning, såväl som den tillhörande civila och kriminella risker. Den här kursen integrerar bestämmelserna i Macron-förordningarna från september 2017 och arbetslagen från augusti 2016.