Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Genom att ta den här kursen kommer du att få en global översikt av ekonomistyrning och kunna förstå dess olika aspekter:

  • Hur byter man från finansiell redovisning till förvaltningsredovisning?
  • Hur sätter man upp en kostnadsberäkningsmodell?
  • Hur räknar man ut sin breakeven-punkt?
  • Hur lägger man upp en budget och jämför en prognos med den faktiska?
  • Hur väljer man mellan olika beräkningsmetoder?

I slutet av denna MOOC kommer du att vara autonom i att sätta upp beräkningsmodeller i ett kalkylblad.

Den här kursen är avsedd för alla som har ett intresse för Management Accounting: den är särskilt lämplig för personer som måste göra kostnadsberäkningar, när det gäller utbildning eller yrkesverksamhet. Den kan också följas av de som är nyfikna eller intresserade av denna disciplin. Denna MOOC är därför tillägnad alla som är intresserade av kostnadsberäkningar och som vill bättre förstå hur ett företag fungerar.

LÄS  ”En professionell omskolning är ett engagemang. "