I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • Känna till och förstå vad ett FTTH-nät är och vilken roll optisk fiber har
  • distribuera ett FTTH-nätverk (inomhus och utomhus) till en abonnent
  • Kontrollanten de optiska länkarna som gjorts
  • Testare prestanda hos en optisk fiber

Beskrivning

Ett accessnätverk FTTH (Fiber till hemmet – Fiber till abonnenten) är ett nätverk, i optisk fiber, utplacerad från en optisk anslutningsnod (placering av operatörens överföringsutrustning) till privata hem eller lokaler för professionellt bruk.

Optisk fiber är en överföringsmedium som har låg förlust och bred bandbredd jämfört med andra överföringsmedier som koppar eller radio. Det är därför FTTH optiska accessnät för närvarande utgör den mest hållbara lösningen för att erbjuda tjänster till mycket hög hastighetstora avstånd.

Fiberhandeln bedrivs inom det kommersiella området, designkontor eller till och med på fältet.
i affärsdomän, de berörda yrkena är...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Territoriell användning av France Relance: anpassning av regionala kompetensinvesteringar