Utskriftsvänlig, PDF och e-post

I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • Känna till et comprendre ce qu’est un réseau FTTH et le rôle de la fibre optique
  • distribuera ett FTTH-nätverk (inomhus och utomhus) till en abonnent
  • Kontrollanten de optiska länkarna som gjorts
  • Testare prestanda hos en optisk fiber

Beskrivning

Un réseau d’accès FTTH (Fiber to the Home – Fibre jusqu’à l’abonné) est un réseau, en optisk fiber, déployé depuis un nœud de raccordement optique (lieu d’implantation des équipements de transmission de l’opérateur) jusqu’aux logements des particuliers ou des locaux à usage professionnel.

Optisk fiber är en överföringsmedium som har låg förlust och bred bandbredd jämfört med andra överföringsmedier som koppar eller radio. Det är därför FTTH optiska accessnät för närvarande utgör den mest hållbara lösningen för att erbjuda tjänster till mycket hög hastighetstora avstånd.

Fiberhandeln bedrivs inom det kommersiella området, designkontor eller till och med på fältet.
i affärsdomän, de berörda yrkena är...

LÄS  Utveckla din interkulturella intelligens