Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Denna MOOC designades 2018 inom Research Ethics Platform of theUniversitetet i Lyon.

Sedan maj 2015 ska alla doktorander utbildas i vetenskaplig integritet och forskningsetik. MOOC som erbjuds av universitetet i Lyon, fokuserade påforskningsetik, riktar sig främst till doktorander, men berör alla forskare och medborgare som vill reflektera över forskningens transformationer och samtida implikationer, och de nya etiska frågeställningar de tar upp.

Denna MOOC är ett komplement till den om vetenskaplig integritet vid University of Bordeaux som erbjuds på FUN-MOOC sedan november 2018.

Vetenskapen utgör ett centralt värde i våra demokratiska samhällen, som främjar viljan till kunskap om världen och människan. Ändå är de nya teknovetenskapliga prestationerna och accelerationen av innovationer ibland skrämmande. Dessutom ger omfattningen av de mobiliserade resurserna, en regim av internationell konkurrens och intressekonflikter mellan det privata och det gemensamma bästa också upphov till en förtroendekris.

Hur kan vi ta vårt ansvar som medborgare och forskare på en personlig, kollektiv och institutionell nivå?

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Företag med färre än 50 anställda: Finanslön med "BONUS AFEST +"