Främjande av företagsidrott: tolerans infördes i december 2019

För att uppmuntra idrottsutövning i ett företag ville regeringen att de sportaktiviteter som erbjuds inom företaget inte skulle betraktas som naturförmåner.

I december 2019 lindrades därför ett brev från direktionen för social trygghet reglerna för att betala sociala avgifter fördelen med tillgången till sportutrustning.

Före denna administrativa tolerans var endast sportaktiviteter som erbjuds av den sociala och ekonomiska kommittén eller av arbetsgivaren, i avsaknad av en CSE, undantagna från avgifter på vissa villkor.

I dag kan du, med tillämpning av denna tolerans, dra nytta av socialt undantag, även om ditt företag har en CSE, när du gör tillgänglig för alla anställda:

tillgång till utrustning som är avsedd för att utföra sportaktiviteter såsom ett gym som tillhör företaget eller ett utrymme som förvaltas av företaget, eller som du är ansvarig för att hyra; sport eller fysiska och sportaktiviteter i ett av dessa utrymmen.

Observera att detta undantag inte gäller när du finansierar eller deltar i de individuella prenumerationsavgifterna på ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Presentera dig själv som infödd!